Giáo Án Trường Bộ Kinh – Tri Ân


Giáo Án Trường Bộ Kinh

Tri Ân

Hội Thiện Ðức chúng con vô cùng trân quí và luôn mãi khắc ghi ân đức sâu rộng của đại đức giáo thọ Sán Nhiên với đại hạnh nguyện giảng dạy giáo lý Trường Bộ Kinh cho đại chúng ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, cũng như đã dầy công biên soạn và hiệu đính tập sách Giáo Án Trường Bộ Kinh để cho đại chúng có thể tham khảo thêm trong Khóa Học Trường Bộ Kinh được tổ chức dài hạn tại Thomas Jefferson Library (Arlington, VA). Thật là một phước duyên lớn và niềm vui lớn cho Hội Thiện Ðức chúng con khi được sư Sán Nhiên hoan hỷ cho phép tổ chức khóa học và ấn tống tập sách này. Chúng con xin nguyện cùng với đại chúng lắng tâm học hiểu và thực tập, cũng như tận lực góp phần phổ biến rộng rãi giáo lý Trường Bộ Kinh đến với đại chúng tu học và các cộng đồng Phật tử người Việt qua công trình phát hành tập sách và băng giảng Trường Bộ Kinh.

Hội Thiện Ðức thật cảm kích và xin hết lòng ca ngợi sự yểm trợ tinh thần cùng sự đóng góp tịnh tài của quý Phật tử và ân nhân cho công trình ấn tống kinh  sách này. Lần này tập sách có được những tấm hình màu tươi đẹp là nhờ vào sự phát tâm rộng lớn của rất nhiều, rất nhiều quý bạn lành! Xin cám ơn Tâm Hân Huệ hoan hỷ dâng lên Sư đôi dòng cảm nghĩ, cũng như chia sẻ về những thành quả hoằng dương Phật pháp và phát triển đạo tràng của Sư trong thời gian gần đây để đại chúng xa gần được rõ biết. Xin cám ơn anh Lê Lộc (PA) thiết kế bìa sách cùng trình bày sách; anh Chúc Giới và Thân Quỳnh chụp và cung cấp hình ảnh sinh hoạt trong Khóa Học Kinh Pháp Cú; anh Chúc Giới, anh Lê Lộc, chị Tâm Thiện, chị Chơn Hạnh Bạch, Ngọc Thanh, và Tâm Hân Huệ phụ giúp thông báo dự án ấn tống sách và quyên góp tịnh tài; và chị Diệu Âm phụ trách sổ sách quỹ ấn tống.

Xin đa tạ chú Phan Thanh Thu, cô Quỳnh Trâm, chị Võ Mỹ Lương, Sonny  Phan, cùng nhà in CT Printing & Graphics (Silver Spring, MD) tận tình giúp đỡ việc ấn loát tập sách này trong một khoảng thời gian thật ngắn.

Kính xin đảnh lễ tạ ân chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng, Tổ, Thầy, cùng Pháp Bảo đã gia hộ cho tăng thân Thiện Đức thành tựu viên mãn công trình ấn tống tập sách Giáo Án Trường Bộ Kinh. Kính xin chia sẻ quả phước báu này đến hết thảy phạm thiên, chư thiên, chúng sanh trong ba cõi sáu đường đều được an vui trong cuộc sống, cũng như có nhiều duyên lành nghe thấy, học hỏi, và thực hành đạo lý tỉnh thức trong nhà Phật.

Tăng Thân Thiện Đức.Nguồn : Source link

Hits: 0