LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO BHUTANLa Sơn Phúc Cường dịch Sự xuất hiện của Phật giáo tại Bhutan Theo sử liệu trong lịch sử Phật giáo vương quốc Bhutan, Phật giáo được hoằng truyền đến các vùng đất Bhutan vào thế kỷ thứ VII dưới triều đại của vua Songtsen Gampo (629- 710) ở Tây Tạng. Nhà vua đã xây dựng hàng trăm ngôi chùa trong và xungRead More →