Đức Phật và Tứ chúng ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Trung Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 ) A. GIỚI THIỆU : I. HÌNH ẢNH ĐỨC PHẬT VỚI TỨ CHÚNG : Suốt 45 năm giáo hóa, ThếRead More →

  1.Khái quát qua về chữ tu https://www.daophatngaynay.com/vn/phat-phap/giao-phap/np-thp/13456-y-nghia-chu-tu.html Phật tử chúng ta thường xuyên đến chùa lễ Phật, tụng kinh… và cũng thường được quý sư, quý thầy, quý sư cô nhắc nhở con cố gắng tu học nhé. Cố gắng thì có cố gắng thật, nhưng để hiểu chữRead More →

Phương thức niệm Phật của Phật giáo Nam tông và Bắc tông 10 đề tài tùy niệm   Lấy nội dung từ sách Cư Sĩ giới pháp Có 10 đề tài tùy niệm (anussati), là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, niệm chết, niệmRead More →

  Quy là trở về, y là nương tựa. Quy y Tam Bảo là trở về nương tựa (saraṇāgamana) nơi Ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng; lấy Ba ngôi báu ấy làm tôn chỉ, làm mục đích, làm kim chỉ nam cho nếp sống tinh thần của mình. Sở dĩRead More →

  ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ Tâm lý nhân loại xưa nay do sợ hãi các thế lực u minh, huyền bí, sợ bệnh tật ốm đau, sợ tai trời ách nước, sợ nghịch cảnh éo le, sợ tai ương hoạn nạn; hoặc do cơ khổ nghèo nàn, doRead More →