TrướcSau Thư Viện Kinh Sách Tổng Hợp 22/11/201609:18(Xem: 67830) Tác giả : TT. Thích Nguyên Tạng Thư Viện Kinh Sách Trên Trang Nhà Quảng Đức ***  100 Câu Hỏi Phật Pháp (Tập 1) – Thích Phước Thái 100 Câu Hỏi Phật Pháp (Tập 2) – Thích Phước Thái 100 Câu Hỏi Phật Pháp (Tập 3) –Read More →

TrướcSau Thiền Thất Khai Thị Lục 22/04/201318:32(Xem: 2034) Tác giả : HT. Thích Duy Lực LAI QUẢ THIỀN SƯ THIỀN THẤT KHAI THỊ LỤC Việt Dịch: THÍCH DUY LỰC —o0o— TIỂU SỬ THIỀN SƯ LAI QUẢ Sư tên Diệu Thọ tự Lai Quả, hiệu là Tịnh Như, con nhà nôngRead More →

TrướcSau Thiền sư Wolfgang Kopp 22/04/201318:28(Xem: 1707) Tác giả : Tâm Thái Thiền sư Wolfgang Kopp Tâm Thái—o0o— Thiền sư Wolfgang Kopp, người Đức, sinh năm 1938, là đệ tử truyền pháp của thiền sư Nhật Bản Soji Enku Roshi, đã sáng lập Trung tâm Thiền Đạo (Tao Ch’an Center)Read More →

TrướcSau Tham Thiền Cảnh Ngữ 22/04/201318:31(Xem: 3551) Tác giả : HT. Thích Duy Lực THAM THIỀN CẢNH NGỮ Thiền Sư Bác Sơn Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực TỰA Cảnh ngữ là tỉnh giác, hoặc gọi là kinh sợ. Ví như có kẻ trộm dòm ngó nhà cửa, chủRead More →

04/06/201320:52(Xem: 2246)   Trưởng-giả Chất-đa-La đã quy-y và học Phật tại rừng Am-La, sau khi đức Phật nhập Niết-Bàn rồi, Trưởng-giả thường hay đến chỗ các Tôn-giả thảo luận, và học hỏi Phật pháp. Các Tôn-giả thường nói Pháp, chỉ dạy, soi sáng, và làm cho Trưởng-giả vui mừng. MộtRead More →

TRƯỞNG GIẢ CHẤT-ĐA-LAToàn Không Trưởng-giả Chất-đa-La đã quy-y và học Phật tại rừng Am-La, sau khi đức Phật nhập Niết-Bàn rồi, Trưởng-giả thường hay đến chỗ các Tôn-giả thảo luận, và học hỏi Phật pháp. Các Tôn-giả thường nói Pháp, chỉ dạy, soi sáng, và làm cho Trưởng-giả vui mừng.Read More →