LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO BHUTANLa Sơn Phúc Cường dịch Sự xuất hiện của Phật giáo tại Bhutan Theo sử liệu trong lịch sử Phật giáo vương quốc Bhutan, Phật giáo được hoằng truyền đến các vùng đất Bhutan vào thế kỷ thứ VII dưới triều đại của vua Songtsen Gampo (629- 710) ở Tây Tạng. Nhà vua đã xây dựng hàng trăm ngôi chùa trong và xungRead More →

Ý nghĩa của Hoa sen trong văn hóa Phật Giáo – Năng lượng sống

Nguồn : thuvienhoasen.org SƠ LƯỢC VỀ MẬT TÔNG TÂY TẠNGVajra  Trong các quốc gia có Phật Tử tu theo Phật Giáo Đại Thừa thì Tây Tạng chỉ tu theo Mật Tông mà thôi. Ở Tây Tạng có 4 tông phái Mật Tông chính đó là 1)Nyingmapa, 2)Sakyapa, 3)Kagyupa, 4)Gelupa.  Mỗi một tông phái thì đều có phương pháp tu hành khác nhau theo các Kinh Mật Tông khác nhau nhưng tất cả các tông phái đều cùng thựcRead More →

Lục tự đại minh chú - Om Mani Padme Hum

Om Mani Padme Hum (tiếng Tây Tạng là Om Mani Peme Hung) là một thần chú cổ tiếng phạn ( ॐमणिपद्मेहूँ hay ओंमणिपद्मेहूं) có nguồn gốc từ Phật giáo Ấn Độ cổ đại có liên quan đến Bồ Tát Quan Thế Âm (Avalokitesvara). Tại Tây Tạng, Om Mani Padme Hum được xemRead More →

Hình ảnh Đức Liên Hoa Sinh - Năng lượng sống

Khai thị về Đức Liên Hoa Sinh Đạo sư Kim cương Thượng sư Liên Hoa Sinh (Padmasambhava), còn được biết đến với danh xưng Guru Rinpoche hay Padmakara. Padma là một từ trong tiếng Phạn. Nó được giữ nguyên trong tiếng Tạng và mang nghĩa là “bông hoa sen”. SambhavaRead More →