Chánh kiến nơi của sự tĩnh lặng – Thiền Sư Ajahn Chah
Trích trong Hương Vị Của Giải Thoát
Nguồn: Dieuphapam.net

source

Hits: 54

Trả lời