Khi thiền sư xem bói – câu chuyện về Ngài Ajahn Chah
Trích trong tác phẩm: Ai Mua Xe Rác của Thiền Sư Ajahn Brahm

source

Hits: 87

Trả lời