Không nương tựa vào đâu hết – Thiền Sư Ajahn Chah
Trích trong Hương Vị Của Giải Thoát
Nguồn: dieuphapam.net

source

Hits: 39

Trả lời