Đừng Là Một Vị Phật Trích trong cuốn sách “Trong Vòng Sanh Diệt”

– Thiền Sư Ajahn Chah

source

Hits: 43

Trả lời