Thập Đại Đệ Tử Phật

[ad_1]


THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT
Thích Minh Tuệ
Sàigòn 1991- PL 2535


MỤC LỤC

Lời nói đầu
01 Tôn giả Ðại Ca Diếp, Ðầu đà đệ nhất
02 Tôn giả Xá Lợi Phất, Trí tuệ đệ nhất
03 Tôn giả Mục Kiền Liên, Thần thông đệ nhất
04 Tôn giả Ca Chiên Diên, Luận nghị đệ nhất
05 Tôn giả A Nan Ðà, Ða văn đệ nhất
06 Tôn giả A Na Luật, Thiên nhãn đệ nhất
07 Tôn giả La Hầu La, Mật hạnh đệ nhất
08 Tôn giả Tu Bồ Ðề, Giải không đệ nhất
09 Tôn giả Phú Lâu Na, Thuyết pháp đệ nhất
10 Tôn giả Ưu Ba Ly, Trì giới đệ nhất

Lời nói đầu 

Trong thế giới ngày nay, khoa học vô cùng phát triển đủ mọi mặt. Trong cuộc sống, những gì không khoa học hiện đại, nhất định phải tàn lụi theo thời gian hoặc theo thời gian mà bị biến thể. Với đạo Phật qua thời giankhông gian giáo thuyết của Phật vẫn không mai một mà còn được truyền bá ngày càng sâu rộng. Bởi lời Phật dạy là một chân lý muôn đời, khi con người chưa thánh thiện, khoa học chưa đưa con người đến an lạc hoàn toàn, chưa được sự trở về diệt tận nguồn gốc tham ái, si mê, chấp ngã…, thì thuyết Tứ Ðế vẫn được con người tín nhận. Ðó là về mặt nhân sinh, còn về vũ trụ khoa học chưa khám phá, chinh phục được thiên nhiên, đối tượng khách quan, thì thuyết duyên sinh trùng trùng phát khởi của đạo Phật vẫn cần thiết cho tri thức con người. Ðó là lý do mà không ai có thể ngăn chận con dường tìm về đạo Phật ngày một sâu rộng của con người. Tuy nhiên có một vấn đề đáng được nêu ra là ngày nay người theo đạo Phật, nghiên cứu tìm hiểu lời Phật dạy thật đông đảo, nhưng người tu hành chứng ngộ lại rất hiếm.

Ngày xưa thuở Phật còn tại thế, đa phần các đệ tử xuất gia của Ngài đều chứng A La Hán, như 1.250 vị tỳ kheo mà kinh thường nhắc đến. Trong số đó bậc ưu tú về mặt đạo hạnh, sở trường và sở chứng, có mười vị được gọi là mười đại đệ tử, gọi chung là Thánh Chúng. Lịch sử Phật giáo liệt kê như sau:

1. Tôn giả Ðại Ca Diếp, Ðầu đà đệ nhất 
2. Tôn giả Xá Lợi Phất, Trí tuệ đệ nhất 
3. Tôn giả Mục Kiền Liên, Thần thông đệ nhất 
4. Tôn giả Ca Chiên Diên, Luận nghị đệ nhất 
5. Tôn giả A Nan Ðà, Ða văn đệ nhất 
6. Tôn giả A Na Luật, Thiên nhãn đệ nhất 
7. Tôn giả La Hầu La, Mật hạnh đệ nhất 
8. Tôn giả Tu Bồ Ðề, Giải không đệ nhất 
9. Tôn giả Phú Lâu Na, Thuyết pháp đệ nhất 
10. Tôn giả Ưu Ba Ly , Trì giới đệ nhất 

Sau đây chúng ta lần lượt tìm hiểu cuộc đờiđạo nghiệp của các Ngài để noi theo hầu trở nên con người tốt trên bước đường phụng sự đạo phápxây dựng quốc gia xã hội ngày thêm tịnh lạc… 

Thích Minh Tuệ

Xem Thêm:
Thập Đại Đệ Tử, HT. Thích Tinh Vân – Việt dịch: Như Đức PDFblank
Mười Vị Đệ Tử Lớn của Phật, Tinh Vân Pháp Sư – Việt dịch: CS Hạnh CơSource: thuvienhoasen

[ad_2]

Nguồn : Source link

Hits: 0

Trả lời