Tìm hiểu Phật giáo Nguyên Thủy


MỤC LỤC 

1.QUAN ÐIỂM TU TẬP TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

 

I. Dẫn luận

II. Ðức Phật chỉ là vị Ðạo sư

III. Niềm tin và sự hiểu biết

IV. Ý nghĩa của sự“thấy” và“biết”

V. Nguồn gốc khổ đau của con người

a.Cái không thật có ở ngoài gây phiền muộn 

b. Cái không thật có ở trong gây phiền muộn

VI. Ý nghĩa của sự tu tập 

VII. Bảy phương pháp đoạn trừ phiền não

1. Phiền não do tri kiến đoạn trừ 

2. Phiền não do phòng hộ đoạn trừ 

3. Phiền não do thọ dụng đoạn trừ

4. Phiền não do kham nhẫn đoạn trừ 

5. Phiền não do tránh né đoạn trừ

6. Phiền não do trừ diệt đoạn trừ

7. Phiền não do tu tập đoạn trừ 

VIII. Kết luận 

 

2. QUAN ÐIỂM NGHIỆP TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

 

I. Dẫn luận 

II. Tinh thầnmục đích giáo dục của đức Phật 

III. Nghiệp trong A hàm và Nikàya

1. Ý nghĩa Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt

a- Sự khác biệt giữa người sống lâu và kẻ chết yểu 

b – Sự khác biệt giữa người đẹp và kẻ xấu 

c- Sự khác biệt giữa người có địa vị và kẻ không có địa vị 

d- Sự khác biệt giữa người giàu và kẻ nghèo

2. Ý nghĩa Kinh Ðại Nghiệp Phân Biệt 

a- Phần duyên khởi 

b- Phần nội dung 

c- Ðức Phật giải thích về cảm thọ

d- Quan điểm của Sa-môn Bà-la-môn 

3.Lời giải thích của đức Phật về sự sai khác của bốn hạng người 

4.Sự dị biệt giữa quan điểm nghiệp của Kỳ na giáoPhật giáo

5. Nghiệp và vô ngã 

6. Giá trị học thuyết nghiệp đối với con ngườixã hội

a. Học thuyết nghiệp là định hướng đời sống hạnh phúc cho con người

b. Học thuyết nghiệp là nền tảng xây dựng một xã hội lành mạnhđạo đức

 

3. LẬP TRƯỜNGPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP 

 

4. VỊ TRÍ THÁNH ÐIỂN HOA VĂN TRONG PHẬT GIÁO THẾ GIỚINguồn : Source link

Hits: 1

Trả lời