Nhìn chung nhắc đến pháp môn tu tập thì Phật giáo Đại thừa là sử dụng nhiều nhất : nhiều , đa dạng phù hợp nhiều căn cơ. 1.Khái niệm pháp môn Pháp môn 法門 có nghĩa là: [ja] ホウモン hōmon ||| “dharma-gate.” The Buddhist teaching; a doctrine. The true teaching.Read More →

Bài viết khái quát qua về tam thừa trong Phật giáo http://daibaothapmandalataythien.org/4-tam-thua-phat-giao Tam thừa Phật giáo Tam thừa Phật giáo Mục đích Đức Phật ứng hiện thế gian vì một Đại nhân duyên: “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”. Ngôn ngữ chỉ là phương tiện được mượnRead More →

1 số đặc điểm cơ bản đạo Phật Trí tuệ là sự nghiệp của người tu Đại kinh thí dụ lõi cây Những hiều lầm không đúng về đạo Phật Hãy tự thắp đuộc lên mà đi   Trí tuệ là sự nghiệp Bản ý của chư Phật vào đờiRead More →

1 số đặc điểm cơ bản đạo Phật Trí tuệ là sự nghiệp của người tu Đại kinh thí dụ lõi cây Những hiều lầm không đúng về đạo Phật Hãy tự thắp đuộc lên mà đi   https://thuvienhoasen.org/a5400/20-dai-kinh-vi-du-loi-cay 20. ĐẠI KINH VÍ DỤ LÕI CÂY Kinh này được Thế Tôn thuyết giảng khi xảy ra sựRead More →

1 số đặc điểm cơ bản đạo Phật Trí tuệ là sự nghiệp của người tu Đại kinh thí dụ lõi cây Những hiều lầm không đúng về đạo Phật Hãy tự thắp đuộc lên mà đi   https://www.daophatngaynay.com/vn/phat-phap/buoc-dau-hoc-phat/dao-phat/20710-dac-diem-cua-dao-phat.html Đạo Phật ra đời tại Ấn Độ cách đây hơn 2.500Read More →

  I. Khái niệm Phật sự – Pháp sự – Nhân sự https://thuvienhoasen.org/a28866/phat-su-phap-su-nhan-su PHẬT SỰ- PHÁP SỰ – NHÂN SỰMinh Mẫn Theo Phật Quang đại từ điển:  “Phật sự” có nghĩa là “Lập địa”. Việc Phật. Phàm các việc làm nhằm phát huy đức của Phật, gọi là Phật sự. Theo kinh Duy ma quyển hạ thì đức Phật đối với tất cả mọiRead More →

  Nội dung được lấy từ cuốn Giáo Trình Phật học (BUDDHISM COURSE) Chann Khon San https://thuvienhoasen.org/a14106/17-tam-tang-kinh-dien-cua-phat-giao GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC(BUDDHISM COURSE)Chan Khoon SanBiên dịch: Lê Kim KhaNhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 XVII TAM TẠNG KINH ĐIỂN CỦA PHẬT GIÁO  MỤC LỤC1. Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka, Ba Rỗ Kinh) Là Gì?2. Ngôn Ngữ Phật DùngRead More →