Home  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda893 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT Đức-Bồ-Tát Siddhattha Chứng Đắc Tam-Minh Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã toàn thắng Ác-Ma-Thiên vào canh đầu đêm rằm tháng tư âm lịch, Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành thiền-định (samathabhāvanā) với đề mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra(anāpānassati)Read More →

Home  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda920 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT Sau khi thọ nhận mâm vàng đầy cơm sữa của nàng Sujātā xong, Đức-Bồ-tát đứng dậy rời khỏi gốc cây da, tay cầm chiếc mâm vàng đầy cơm sữa đi đến bến sông Nerañjarā, nơi mà chư Bồ-tátRead More →