Chánh kiến nơi của sự tĩnh lặng – Thiền Sư Ajahn Chah
Trích trong Hương Vị Của Giải Thoát
Nguồn: Dieuphapam.net

source

Hits: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *