Đừng Là Một Vị Phật Trích trong cuốn sách “Trong Vòng Sanh Diệt”

– Thiền Sư Ajahn Chah

source

Hits: 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *