I. Nội dung kinh (Subha sutta) Dịch giả: Thích Minh Châu (Download file MP3 – 2.44 MB – Thời gian phát: 14 phút 12 giây.) Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết nhữngRead More →

I. Nội dung kinh (Jāliya sutta)Dịch giả: Thích Minh Châu      (Download file MP3 – 7.27 MB – Thời gian phát: 42 phút 20 giây.)Kính mong quý độc giả xem kinh cùng góp sức hoàn thiện bằng cách gửi email về admin@rongmotamhon.net để báo cho chúng tôi biết những chỗRead More →