THỰC HÀNH ‘BARDO ĐỜI SỐNG’: CƠ HỘI QUÝ GIÁ ĐEM LẠI GIẢI THOÁT GIÁC NGỘ


Bardo đời sống được hiểu là trạng thái trung gian giữa lúc sinh ra và chết đi. Từ thời điểm Thân (người) mới được hình thành trong bụng mẹ do sự hòa hợp của tinh cha, huyết mẹ và thần thức. Bardo tái sinh chấm dứt và một Bardo khác bắt đầu, đó là Bardo đời sống.

Tiến trình Bardo tái sinh cho chúng ta thấy rõ Bardo đời sống và sự thực hành trong đời sống là quan trọng và thực tiễn nhất. Để thực chứng Bardo đời sống chúng ta cần thực hành: Chuyển hóa xúc tình phiền não tham sân si; Trải nghiệm quá trình tịnh hóa; Hành thập thiện tích lũy công đức; Thụ nhận sự gia trì từ chân lý vũ trụ.

Các bậc Thầy thành tựu tất cả các Bardo nhờ thực hành Bardo đời sống

Đức Thượng sư Liên Hoa Sinh, các Ngài Tilopa, Naropa, Marpa và Đại dịch giả Varocana đều đã thực hành và thực chứng Bardo đời sống. Nhờ thế, các Bậc giác ngộ đã siêu vượt qua được luân hồi sinh tử và không phải trải qua tất cả những Bardo còn lại như Bardo cận tử, Bardo chết và tái sinh. 

Bardo đời sống bao gồm Bardo sống, Bardo mộng và Bardo thiền định. Xét theo chân lý tương đối, hiện thời chúng ta đang bị kẹt trong thế giới như huyễn, không thật. Để có thể giác ngộ được chân lý tuyệt đối, chúng ta cần thực tập thiền định và làm quen dần với ý niệm rằng, chẳng hạn như, tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc sống này đều là một, là bất nhị trong bản chất tính không, trong Trung Đạo, trong Đại Thủ Ấn, trong Đại Toàn Thiện… chúng ta phải làm quen với cách hiểu, cách nhìn như vậy. 

Cơ hội được tiếp dẫn giải thoát khỏi luân hồi sinh tử phụ thuộc vào năng lực của chính hành giả.

Chúng ta còn đang ở rất xa với sự giác ngộ, mặc dù từ vô thủy, chúng ta vốn đã sẵn có phẩm tính giác ngộ. Về bản chất chúng ta là Phật, nhưng chúng ta lại chưa nhận ra điều này. Để có thể thực chứng được, chúng ta phải nỗ lực và rèn luyện rất nhiều. 

Có những người được tiếp dẫn ngay từ giai đoạn rất sớm, chẳng hạn như một năm trước khi chết. Có người nhận được dấu hiệu tiếp dẫn khi lâm bệnh và cái chết xảy đến sau vài tuần lễ.

 Lại có người thấy được linh ảnh tiếp dẫn ngay trước khi chết, nhưng thông thường những hành giả chứng ngộ có thể trải nghiệm sự tiếp dẫn qua từng giai đoạn của tiến trình chết và thời khắc thần thức thoát ra khỏi cơ thể là thời khắc hành giả có cơ hội được tiếp dẫn về cõi Tịnh độ của chư Phật có nhân duyên với mình.

Đối với các hành giả cao cấp, cái chết luôn là thước đo của sự thực chứng và cơ hội giải thoát lớn lao. Trong đạo Phật có rất nhiều ví dụ về cái chết của những hành giả có kinh nghiệm tu tập, ngay cả khi tình trạng sức khỏe rất nguy ngập, họ vẫn an nhiên tự tại. Vào giờ phút lâm chung, khi tất cả bạn bè thân quyến tới chia buồn, trong khi mọi người ai cũng đau xót bởi sự chia ly thì những hành giả đó lại thường mỉm cười rạng rỡ bởi họ đã nhận ra các dấu hiệu tiếp dẫn về cõi Tịnh độ của chư Phật, họ có thể nhìn thấy chư Daka, Dakini thị hiện trong hư không tấu thiên nhạc thỉnh đón mình về cõi Tịnh độ của các Ngài.

MAI AN biên tậpNguồn : Source link

Hits: 27

Trả lời