Khi thiền sư xem bói – câu chuyện về Ngài Ajahn Chah
Trích trong tác phẩm: Ai Mua Xe Rác của Thiền Sư Ajahn Brahm

source

Hits: 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *