Không nương tựa vào đâu hết – Thiền Sư Ajahn Chah
Trích trong Hương Vị Của Giải Thoát
Nguồn: dieuphapam.net

source

Hits: 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *