TỨ THÁNH QUẢ QUA KINH TẠNG PĀLI Thích Trung Định Tứ Thánh quả là bốn cấp độ đạo quả được Phật chỉ ra giúp hành giả đánh giá được sự tu chứng của mình. Người chứng được một trong bốn Thánh quả này được xem là có tư cách của bậc Thánh, có Thánh tính, có giá trị làm Thánh, vượt lên sự tầm thường của con người, nếu ai cung kính cúngRead More →

Video kinh Hạnh phúc bali phụ đề Việt Hát lời Viết Nội dung Evaṃ me sutaṃ: Ekaṃ samayaṃ Bhagavā Sāvatthiyaṃ viharati Jetavane Anāthapiṇḍikassa Ārāme. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā abhikkanta-vaṇṇā kevala-kappaṃ Jetavanaṃ obhāsetvā yena Bhagavā ten’upasaṅkami upasaṅkamitvā Bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā Bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi.NgữRead More →

https://thuvienhoasen.org/a10821/thien-su-khuong-tang-hoi-nguyen-lang THIỀN SƯ KHƯƠNG TĂNG HỘI Nguyễn Lang Thiền học Việt Nam khởi đầu băng Khương Tăng vào đầu thế kỷ thứ ba. Không những Tăng Hội là sáng tổ của Thiền học Việt Nam, ông cũng còn phải được xem là ngời đầu tiên đem Thiền cho phát huy ở Trung Hoa nữa. Cha Mẹ TăngRead More →

Pháp thoại được dẫn từ kênh Youtube chùa Huyền Không https://www.youtube.com/channel/UCKxhuJN6W5sqkYV_mbGcaFA Chương trình Vấn đáp Phật pháp số 5, sáng Chủ nhật ngày 28/10/2018. Câu hỏi: Tại sao lại có việc thắp hương. Con nghĩ quan trọng vẫn là tâm hương. Hiện nay, hương rất nhiều hóa chất, con khôngRead More →

Pháp thoại được dẫn từ kênh Youtube chùa Huyền Không https://www.youtube.com/channel/UCKxhuJN6W5sqkYV_mbGcaFA Chương trình Vấn đáp Phật pháp số 16. Câu hỏi: Thưa thầy, con có câu hỏi là lịch sử Phật giáo VN có khá nhiều biến động, thăng trầm. Thầy có thể cho con được hiểu khái quát nhữngRead More →