Home Phần I  –  Phần II  –  Phần III KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ & KINH NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH Hôm nay là bài thứ sáu trong chương trình Soi sáng lời dạy của đức Phật, thể theo yêu cầu của một vị Phật tử xin giảng về bàiRead More →

Home Phần I  –  Phần II  –  Phần III TIỂU KINH XÓM NGỰA (CŪḶA-ASSAPURA SUTTA) Trung Bộ kinh, bài số 40 Đây được gọi là bài “Tiểu kinh Xóm Ngựa” để phân biệt với bài Đại kinh dung lượng lớn hơn. Trước khi đi vào chi tiết bài kinh, thầyRead More →