Sách nói kinh nhân quả 3 đời Phật nói kinh nhân quả ba đời Thuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư: “Bậc tu hành đã ngộ lý Chân Không, có lạc vào vòng nhân quả đặng?”. Thiền sư đáp: “Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân quả”. Ác giả ác báo và chuyệnRead More →

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ [MAHĀPRAJÑĀPĀRAMITĀ ŚĀSTRA] – Tác giả: NĀGĀRJUNA ( LONG THỌ) – Dịch Phạn ra Hán: CƯU MA LA THẬP – Dịch Hán ra Việt: THÍCH THIỆN SIÊU Tập 1 Lời Nói Đầu Duyên khởi luận Giải thích Phẩm Tựa Đầu – Chương 1: Giải thích Như thị,Read More →

I. Giới thiệu từ wiki Trung luận hoặc Trung quán luận, gọi đầy đủ theo tên Phạn văn là Căn bản trung luận tụng (sa. mūlamadhyamakakārikā) – “Những câu kệ tụng theo tông chỉ trung quán căn bản” – là một tác phẩm tối trọng của Long Thụ, người khai sáng trường phái Trung quán (sa. mādhyamika). Luận nàyRead More →

I. Giới thiệu từ Wiki A-tì-đạt-ma-câu-xá luận (zh. 阿毗達磨俱舍論, sa. abhidharmakośa-śāstra), thường được gọi tắt là Câu-xá luận, nghĩa là “Báu vật của A-tì-đạt-ma”, tên khác là Thông minh luận (zh. 通明論), là bộ luận quan trọng của Phật học, được Thế Thân (sa. vasubandhu) soạn vào thế kỉ thứ 5 sau Công nguyên tại Kashmir. Luận gồm có hai phần:Read More →

I. Giới thiệu từ wiki Duy-ma-cật sở thuyết kinh (tiếng Phạn: विमलकीर्तिनिर्देशसूत्र, tiếng Tạng chuẩn: འཕགས་པ་དྲི་མ་མེད་པར་གྲགས་པས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་མདོ།, Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra, tiếng Trung: 維摩詰所說經) là một tác phẩm quan trọng của Phật giáo Đại thừa, có ảnh hưởng rất lớn đến nền Phật giáo tại Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản. Kinh xuất hiện khoảng thế kỉ thứ 2 sau Công nguyên, mang tên của Duy-ma-cật (tiếng Phạn: विमलकीर्ति, Vimalakīrti), mộtRead More →

Bộ Du Già 1579, Du Già Sư Địa Luận, 100 quyển, [ Di Lặc Bồ Tát thuyết Đường Huyền Trang dịch ]Bản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang) [1] [2] [3] 1580, Du Già Sư Địa Luận Thích, 1 quyển, [ Tối Thắng Tử Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ] Bản dịch của HT Thích Tâm ChâuBản dịch của Nguyên Hồng (Tuệ Quang)Read More →

Bộ Luật 1421, Di Sa Tắc Bộ Hòa Ê Ngũ Phân Luật, 30 quyển, [ Lưu Tống Phật Đà Thập cộng Trúc Đạo Sinh đẳng dịch ] 1422a, Di Sa Tắc Ngũ Phân Giới Bổn, 1 quyển, [ Lưu Tống Phật Đà Thập đẳng dịch ] 1422b, Ngũ Phân Giới Bổn, 1 quyển, [ Lưu Tống Phật Đà Thập đẳng dịch ] 1423, Ngũ Phân Tỳ Kheo Ni Giới Bổn,Read More →

Bộ Mật Giáo Gồm có 572 bộ Kinh, chia làm 995 quyển 0848, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh, 7 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], [ Đường Thiện Vô Úy Nhất Hành dịch ] Bản dịch của Huyền Thanh [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 0849, Đại Tỳ Lô GiáRead More →

Bộ Kinh TậpGồm có 422 bộ Kinh, chia làm 864 quyển 0425, Hiền Kiếp Kinh, 8 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8], [Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch] Bản dịch của Bùi Đức Huề (Tuệ Quang) 0426, Phật Thuyết Thiên Phật Nhân Duyên Kinh, 1 quyển [1], [Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch] Bản dịch của Bùi Đức Huề (TuệRead More →

Bộ Đại Tập Gồm có 27 bộ Kinh, chia làm 184 quyển 0397, Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh, 60 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]Read More →

Bộ Niết Bàn Gồm có 22 bộ Kinh, chia làm 128 quyển 0374, Đại Bát Niết Bàn Kinh, 40 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]Read More →

Bộ Hoa Nghiêm Gồm có 31 bộ Kinh, chia làm 254 quyển 0278, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, 60 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]Read More →

Download file Pdf http://daitangkinh.org//images/flip%20dtk-pdf/T042%20uni-baotich1.pdf http://daitangkinh.org//images/flip%20dtk-pdf/T043%20uni-baotich2.pdf http://daitangkinh.org//images/flip%20dtk-pdf/T044%20uni-baotich3.pdf http://daitangkinh.org//images/flip%20dtk-pdf/T045%20uni-baotich4.pdf http://daitangkinh.org//images/flip%20dtk-pdf/T046%20uni-baotich5.pdf Hoặc xem online ở đây http://daitangkinh.org/index.php/18-pdf/624-fbobaotich Hits: 0Read More →

Toàn bộ Kinh Bát Nhã sắp theo tập, từ T18 đến T33 Bên trái pdf (chữ) được chiết nhỏ tương ưng mp3 (nói) bên phải  Cách tìm tựa Kinh : Ctrl+f (windows) hoặc  cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập tựa Kinh cần tìm. [unicode] BẢN KINH CHỮ Tập T18 BÁT NHÃ I (pdf) MP3 KINH NÓI T18 BÁTRead More →

Bộ Pháp HoaGồm có 15 bộ Kinh, chia làm 59 quyển 0262, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 7 quyển [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], [Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch]  Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang  Bản lược giải của HT Thích Thiện Siêu  Bản dịch Bản dịch của HT Thích Trí TịnhRead More →

Giới thiệu Duy Thức học DUY THỨC HỌCDịch Giả: HT. Thích Thiện HoaIn Lần Thứ Hai 1962 – Hương Đạo Xuất bảnBan Hoằng Pháp Phật Giáo Nam Việt chủ trương LỜI CỦA DỊCH GIẢ Phật ra đời độ sanh gần nửa thế kỷ, thuyết pháp trên 300 hội,nói ra 84.000 pháp môn, nào quyền, thiệt, đốn, tiệm, các phươngRead More →

Tìm hiểu về kinh Nhật Tụng ( thuvienhoasen.org) CÁC BÀIHỌC PHẬTPHÚC TRUNG Huỳnh Ái TôngPL. 2555 Ý nghĩa kinh nhật tụng I – Dẫn: Kinh có nghĩa là lời của Phật, Bồ Tát hay chư Tổ dạy cho đệ tử được ghi chép lại, những lời này là Chân Lý không thể thay đổi, hợp với trình độ mọi người. Kinh Nhật Tụng làRead More →

Download : https://phapthihoi.org/kinh/Ebooks/Kinh-Tung-Sam-Van/Sam-Van/Tu-Bi-Thuy-Sam-HT-Huyen-Dung-Dich.pdf Nghe kinh Diệu Pháp âm Nguồn gốc Lương Hoàng Sám\ ( Từ vườn hoa Phật giáo) Quan niệm xưa nay đều cho rằng Lương Hoàng Sám là do Lương Võ đế sắc lệnh Thiền sư Bảo Chí soạn tập. Nguyên do Võ đế nằm ngủ thấy bàRead More →

Toàn bộ kinh Lương Hoàng Sám là những lời sám nguyện giải trừ mọi điều tội lỗi. Còn gọi là kinh Ðại Sám. Nội dung kinh này khá dài, nguyên nhân trước thuật kinh này là vì vua Lương Võ Ðế xưa không tin Phật pháp, chỉ tin ngoại đạo.Read More →

Phật thuyết A Di Đà kinh (tiếng Phạn: Sukhāvatī-vyūha, tiếng Trung: 佛說阿彌陀經) hay A Di Đà kinh, kinh A Di Đà (tiếng Trung: 阿彌陀經; bính âm: Āmítuó Jīng; tiếng Nhật: 阿弥陀経, tiếng Anh: Amitabha sutra), Tiểu Vô Lượng Thọ kinh hay Xưng tán Tịnh Độ Phật nhiếp thụ kinh, là một trong ba bộ kinh Phật quan trọng nhất của TịnhRead More →

Thần Chú Lăng Nghiêm tiếng Việt Nam-Mô-Lăng-Nghiêm Hội-Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần ) Diệu trạm tổng trì bất động tôn,Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu,Tiêu Ngã ức kiếp điên-đảo tưởng.Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân,Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương,Hườn độ như thị hằng sa chúng,Tương thử thâm tâm phụngRead More →

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trọn Bộ – Nghe và tải MP3 trên Google Drive: http://bit.ly/kinhthulangnghiem – Tải “Kinh Lăng Nghiêm – HT Thích Duy Lực dịch” PDF tại: http://bit.ly/KinhLangNghiemPDF – Tải “Giảng Giải Kinh Lăng Nghiêm – HT Thích Duy Lực” PDF tại: http://bit.ly/GiangKinhLangNghiemPDF Trong Phật giáo có rất nhiềuRead More →

KINH HOA NGHIÊMHán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà Việt Dịch: HT Thích Trí TịnhPhật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 – 1983 Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Phật. Hoa Nghiêm tiếng Phạn là Avatamsaka, có nghĩa làRead More →

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Sách Thứ Mười Bảy Số 779PHẬT NÓI KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁCHậu Hán An Tức Quốc Tam Tạng An Thế Cao DịchThánh Tri Phỏng Việt dịch và Viết Bài Học Giải Lời Nói Đầu Kinh Bát Đại Nhân Giác này của Đại Sư An Thế Cao từ nước An Tức sang Trung Quốc vào thời Hậu Hán (nămRead More →