Video kinh Hạnh phúc bali phụ đề Việt Hát lời Viết Nội dung Evaṃ me sutaṃ: Ekaṃ samayaṃ Bhagavā Sāvatthiyaṃ viharati Jetavane Anāthapiṇḍikassa Ārāme. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā abhikkanta-vaṇṇā kevala-kappaṃ Jetavanaṃ obhāsetvā yena Bhagavā ten’upasaṅkami upasaṅkamitvā Bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā Bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi.NgữRead More →

https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-045-46.htm Kinh số 45Tiểu kinh Pháp Hành(Cùladhammasamàdànasuttam) I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ  (Các từ ngữ quen thuộc) II. NỘI DUNG KINH NGẮN PHÁP HÀNH Có bốn loại pháp hành đem lại kết quả khổ, lạc khác nhau trong đời sau, ấy là: 1. Hiện tại lạc, đời sau thọ quảRead More →