Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Voi: Tích Chuyện Chư Tỳ Khưu 328. “Sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃSaddhiṃ caraṃ sādhuvihāridhīraṃAbhibhuyya sabbāni parissayāniCareyya ten’attamano satīmā”. “Nếu được bạn hiền tríĐáng sống chung, hạnh lành,Nhiếp nhục mọi hiểm nguyHoan hỷ sống chánh niệm”. 329. “No ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ SaddhiṃRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Thế Gian: Vị Tỳ Khưu Trẻ Hīnaṃ dhammaṃ na seveyya,Pamādena na saṃvase,Micchādiṭṭhiṃ na seveyyaNa siyā lokavaḍḍhano”. “Chớ theo pháp hạ liệt,Chớ sống mặc, buông lung;Chớ tin theo tà kiến,Chớ tăng trưởng lục trần”. Kệ ngôn này Đức Bổn Sư thuyết khiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Đao Trượng: Tích Bát Quan Trai Của Phụ Nữ “Yathā daṇḍena gopālo,Gāvo pājeti gocaraṃ;Evaṃ jarā ca maccu(1) ca,Āyuṃ pājenti pāṇinaṃ”. “Với gậy người chăn bò,Lùa bò ra bãi cỏ,Cũng vậy, già và chết,Lùa người đến mạng chung”. Kệ Pháp Cú nầy, ĐứcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Lão: Tích Bà Bạn Thiện Chi Say “Ko nu hāso kimānando,Niccaṃ pajjalite sati;Andhakārena onaddhā,Padīpaṃ na gavesatha”. “Cười gì, hân hoan gì,Khi đời mãi bị thiêu?Bị tối tăm bao trùm,Sao không tìm ngọn đèn?”. Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đãRead More →