Nguồn tài liệu http://www.thuviennguyenthuy.com/vi-dieu-phap-toat-yeu/ VDP-II-merged.pdf2020-09-28 19:124.2M  Vi-Diệu-Pháp-Toá..>2020-09-28 19:091.5M  Vi-Dieu-Phap-Toat-Ye..>2020-09-28 19:143.4M  Vi-Dieu-Phap-Toat-Ye..>2020-09-28 19:112.9M  Vo-Ty-Phap-Tap-Yeu-A..>2020-09-28 19:1210M  Xem thêm https://www.budsas.org/uni/u-vdp-ty/vdpty00.htmRead More →

Nguồn sách : https://hoavouu.com/p136/sach-phat-hoc-pdf Sách Phật Học {Nếu không xem được trực tiếp: 1. Quý vị cài thêm Adobe Reader X vào máy. Hoặc 2. Quí vị có thể right click trên mục đó và chọn Save Link As… để tải về máy mình}Hiệntại, có một chương trình đọc file PDF rất nhỏ gọn làFoxit Reader, quý độc giả có thể tải phiên bảnRead More →

Nguồn : https://phatgiaonguyenthuy.org/sach-e-book/#1576951150777-12d95245-2324 →Tà Kiến – Chánh Kiến →Quả Báo Của Sa-môn →Pháp Xa →Nhân Quả Liên Quan →Niệm Thân →Chánh Giác Tông →Ân Đức Phật Bảo →Ân Đức Pháp Bảo, Ân Đức Tăng Bảo →Tứ Thanh Tịnh Giới →Đại Lễ Dâng Y Cà-sa →Pháp Kết Giới Si-ma →Văn Phạm PaliRead More →

Nguồn : https://phatgiaonguyenthuy.org/sach-e-book/  →Bát Thánh Đạo→Cấp Cô Độc Khuyến Dụ Kinh→Chú Giải Bổn Sanh Kinh→Cư Sĩ Vấn Đáp→Đường Đi Niết Bàn→Kinh Tụng Chư Tăng→Lễ Bái Tam Bảo→Lịch Sử Phật Pháp→Luật Xuất Gia (Quyển Hạ)→Luật Xuất Gia (Quyển Thượng)→Nền Tảng Phật Giáo→Nguyện Vọng Cao Nhất Của Con Người→Nhựt Hành Của Người TạiRead More →

Nguồn : https://phatgiaonguyenthuy.org/sach-e-book/#1580112115923-03d2ff36-08eb →Bộ Pháp Tụ→Bộ Phân Tích→Bộ Nguyên Chất Ngữ→Bộ Nhân Chế Định→Bộ Ngữ Tông→Bộ Song Đối →Thanh Tịnh Đạo→Bản Giải Siêu Lý Cao Học→Vô Tỷ Pháp download tại đây https://drive.google.com/file/d/1hEBQkMbVlFLGAy-NxUvGGkg4rHSZu2F0/view?usp=sharingRead More →

Nguồn : https://phatgiaonguyenthuy.org/sach-e-book/#1579887443441-b9c5d2cc-c26e →Chú giải kinh Pháp Cú – Quyển 1 →Chú giải kinh Pháp Cú – Quyển 2 →Chú giải kinh Pháp Cú – Quyển 3 →Chú giải kinh Pháp Cú – Quyển 4 Download tại đây https://drive.google.com/file/d/15shlcoHMjRijG6_QRowKBiOC8R2UxnM5/view?usp=sharingRead More →