Nghe qua tiểu bộ kinh , search bài này liuoon GIẢI ĐOÁN 16 ĐIỀM TRIỆUCỦA ĐỨC VUA PĀSENADI(Đại Ngu Cư Sĩ) https://thuvienhoasen.org/a25411/giai-doan-16-diem-trieu-cua-duc-vua-p-senadi Đức Phật và hội chúng đang chuẩn bị khởi hành thì đức vua Pāsenadi lại tìm đến Kỳ Viên lúc trời còn mù sương. Nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của vị minh quân, đức Phật hướng tâm, biết chuyệnRead More →

PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 10. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SUKHAVIHÀRI (Tiền thân Sukhavihàri) Người không được bảo vệ…, Câu chuyện này, khi ở tại rừng xoài Anupiya, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão Bhaddiya Sukhavihàri. Trưởng lão Bhaddiya Sukhavihàri đã xuất gia cùng với sáu vị trong hoàng tộc,Read More →

PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 9. CHUYỆN VUA MAKHÀDEVA (Tiền thân Makhàdeva) Những tóc bạc đầu ta…, Câu chuyện này được bậc Ðạo Sư kể khi ở Kỳ Viên, về sự kiện xuất gia lớn đã được kể trong tập Nidana-kahthà. Khi ấy, các Tỷ-kheo đang ngồi tán thán sự ra đi của đấng ÐạiRead More →

PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 7. CHUYỆN NÀNG LƯỢM CỦI (Tiền thân Katthahàri) Kính thưa bậc Ðại Vương… Câu chuyện này được bậc Ðạo Sư kể khi ở Kỳ Viên về nàng Vàsabhakhattiyà. Câu chuyện sẽ được tìm thấy trong Chương mười hai, Tiền thân Bhaddasala (số 465). Truyền thuyếtRead More →

PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 4. CHUYỆN TIỂU TRIỆU PHÚ (Tiền thân Cullakasetthì) Bậc trí với ít vốn… Pháp thoại này được Thế Tôn thuyết khi Ngài ở Rừng xoài Jivaka, gần Vương Xá (Rajagaha), về Trưởng lão Cullapanthaka. Ở đây, cuộc đời của Cullapanthaka cần được nói đến. Ở Rajagaha, con gáiRead More →

PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 3. CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ (Tiền thân Serivànija) Nếu đây ông thối thất… Thế Tôn thuyết pháp thoại này khi ở Xá-vệ, cũng liên hệ đến một Tỷ-kheo từ bỏ tinh tấn. Khi vị ấy được các Tỷ-kheo đưa đến bậc Ðạo Sư, trong trường hợp giống nhưRead More →